Friday, October 20, 2017

LỤC BÁT LONG ĐONG

"long đong lục bát" là chữ của tác giả Trịnh Y Thư,
từ nhan đề bài nghiên cứu về thơ
(phổ biến trên trang blog của anh)
bày tỏ rằng bây giờ ít người chịu làm thơ lục bát
tác giả lo lắng là thể thơ này đang trên đường đi xuống
bài viết công phu
tôi tôn trọng chủ kiến của TYT

theo tôi
đây chỉ là mặt nổi
tuy bây giờ ít có người chịu làm thơ lục bát
nếu có thì cũng chẳng mấy ai vượt trội
và ngay cả những tác giả dè bĩu lục bát
có mấy người làm được một bài thơ "không lục bát" cho ra hồn
(tức là vượt qua khỏi giới hạn thù tạc phe nhóm thân hữu
lan tỏa ra bên ngoài đến với độc giả vô danh)

thật ra
thì chẳng có một thể thơ nào "long đong"
mà chỉ có tác giả "long đong"
nên đành bỏ khó tìm dễ
(bỏ cái mình "có"
đi kiếm cái mình "không có")

chẳng biết có bao nhiêu thi sĩ Việt
trước khi quay lưng với truyền thống
họ đã chịu khó học hỏi kho tàng văn học của dân tộc
còn ai biết ca dao tục ngữ
và mấy kẻ đã đọc truyện Kiều của Nguyễn Du được một lần trọn vẹn

chúng ta vong thân
chúng ta vong bản
chúng ta vong nô
chúng ta bất tài
nhưng chúng ta
đã rất giỏi ngụy biện

thì còn gì nữa để mà nói đây

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

nguồn bài viết của TYT: :
https://trinhythu.wordpress.com/2011/03/18/th%c6%a1-l%e1%bb%a5c-bat-m%e1%bb%99t-duyen-ph%e1%ba%adn-long-dong/