Friday, June 9, 2017

THÁNG SÁU, QUỐC TANG

anh sài gòn nghe tái tê em hà nội tóc mai thề bay đâu nhân dân nóng lạnh ngập đầu tây nguyên vũng áng đỏ màu cờ tang NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN