Thursday, June 1, 2017

NGÀN EM (13)

viết cho em cho trùng khơi
như sương gió thốt lên lời biệt tăm

một trăm năm một triệu năm
ngàn em rạng rỡ trong đằm thắm anh

lưng hồng hạ bụng xuân xanh
ngực thu đông mướt ngọt lành thôi nôi

mộng gần gũi mộng xa xôi
em nam nhạn thác xuống trời bắc phong

hồn anh này luống đất nồng
cho em cày xới vun trồng thương yêu

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
1999