Sunday, March 31, 2019

BUỔI TRƯA

trưa nắng đó anh đi về với gió
và trên đầu vàng rộn tiếng ve ngân
nghe ngã gục giữa tầng không úa đỏ
bóng anh tàn thu kín dưới hai chân

là vực tối long lanh màu bi thiết
em bên này như xa hút bên kia
tàng phượng gọi trước mắt người có biết
một thời nào đứng hót giữa sương khuya

xin em giữ giọt hương này khánh tận
cùng linh hồn gói thương nhớ đi xa
anh đã ngủ suốt một mùa tủi giận
nắng mưa say trôi dạt giữa sơn hà

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Sunday, March 17, 2019

THÁNG BA

tháng ba thương thế bồn chồn
hóng theo lịch sử dập dồn chua cay

hồn cha vía mẹ bùn lầy
nghe trong hương hỏa phơi đầy tương tranh

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN