Thursday, April 18, 2019

BÌNH MINH

em đè anh xuống
mê say
thần hồn da thịt sum vầy phấn hương

xôn xao địa ngục thiên đường
đã trong hoan lạc vô thường hiển sinh

anh đè em xuống
bình minh
đất trời ảo diệu ru tình yêu ta

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN