Sunday, February 24, 2019

TÁNG THÂN

tủi thân đất tủi thân trời
tủi thân xuân hạ đáp lời thu đông
tủi thân người lắm gai chông
tủi thân em lúa nghẹn đòng hư hao

rồi mai chạm mặt chiến hào
lao đao lòng dạ cồn cào núi sông

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Wednesday, February 6, 2019

MỘT NĂM ĐẾN, MỘT NĂM ĐI

sầu như bão táp
phận người bon chen
xót thời vô pháp
sơn hà tối đen

miếng cơm ngụm nước
gông cùm đói no
giống nòi bạc phước
đâu rồi tự do

mịt mùng lễ hội
bội tình vong ân
nợ nần tù tội
tan đời nát thân

gia tiên tàn lạnh
giao thừa sa chân

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Mậu Tuất & Kỷ Hợi