Sunday, March 17, 2019

THÁNG BA

tháng ba thương thế bồn chồn
hóng theo lịch sử dập dồn chua cay

hồn cha vía mẹ bùn lầy
nghe trong hương hỏa phơi đầy tương tranh

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN