Friday, December 23, 2016

VIỆTNAM ƠI, CHÚA ƠI !

giáng sinh tan nát phận người
nhiễu nhương hiện thế khóc cười trầm luân
(nđbn)