Thursday, September 7, 2017

CON RỒNG CHÁU TIÊN

tình hình thế giới trong thời gian này
cực kỳ biến động
gió bão đại tây dương ập vào đông nam nước Mỹ 
khủng bố châu Âu
hạt nhân Bắc Hàn
phe này phe kia
đối đầu đe dọa một còn một mất

hận thù
thương yêu
tương trợ
truy sát
là mệnh đề tất yếu của nhân giới
mạnh được yếu thua là thường tình thế gian

hữu nhân hay bất nhân chỉ là cái vòng lẩn quẩn
tùy thuộc vào vị trí của chúng sinh
tốt bên này sẽ là xấu bên kia
và ngược lại

tôi hiểu thế
đã rốt ráo như thế
nhưng vẫn chạnh lòng khi nghĩ về xứ sở

thiên hạ tranh thắng tranh cường vì họ đều là dị chủng
còn VN chúng ta là đồng bào đồng chủng cũng đang "vô tư" hành hạ lẫn nhau.

chúng ta cứ đổ thừa cho cơ chế
cho chủ nghĩa cọng sản tha hóa
dĩ nhiên điều này chẳng hề sai

nhưng xa hơn
sâu hơn
chúng ta hãy soi rọi căn cơ căn cốt của chính mình
máu huyết của dân tộc đã chứa những thành tố (DNA) gì
mà khiến cho khi gặp phải chủ nghĩa cọng sản 
thì những điều xấu xa
đã nhanh chóng sinh sôi nẩy nở 
như muỗi mòng với ao tù nước đọng

chúng ta đã rất tự hào
là dòng giống Tiên Rồng
và nếu điều này khả thi
thì căn cước của chúng ta đã thiếu vắng "tính người" 

phải chặng đây chính là hệ lụy mà cả dân tộc VN bây giờ phải gánh chịu
!

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
(khi ở công viên & tả hữu Hồ Lô 
Sept 4th, 2017)