Friday, October 27, 2017

Vạn Trùng Hoa (bài số 2)

một lần đi xa,
giữa lúc máy bay hạ cánh
ở một phi trường nào đó,
để chuyển tiếp qua một chuyến bay khác
em gửi điện thư báo tin
“anh ơi, em đang ở chỗ này nè, anh ơi...."

tôi xúc động
viết ba bài thơ nhỏ
mỗi bài đều có chung một khổ thơ đầu,
nhưng tiếp theo sau mỗi bài thơ là cảm xúc mới
cùng ân tình mới,

bài số 1 posted trước đây
hôm nay post bài số 2,
bài số 3 đợi lúc có dịp

--------

VẠN TRÙNG HOA (bài số 2)

anh biết trong thời khắc này em đang ở trên máy bay
bên ngoài không gian ngắt xanh tình tự
anh biết trong giây phút này em đang là mây bay
trên đỉnh đại ngàn
cô lữ

thần hồn anh mênh mang thần hồn em
theo ánh trăng xưa bên trời cố xứ
nơi hôm nao việtnam có anh bỏ đi 
chưa một lần trở về
bây giờ là mặt trời quang thắm viền môi thỏ

sáng mai này ngọt theo chiều sa mỹ châu
sóng biển chẻ theo triền tóc em lừng hương đông á
những dặm sông dặm núi dặm đường
dặm đất dặm trời
hôn lên dặm chân em
là anh bềnh bồng
bềnh bồng
lạc hà
lộng vũ

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN