Saturday, December 30, 2017

CHƯA ĐI

anh trắng đông em vàng thu
thần giao bát ngát cho dù quan san

ngày khô đêm ướt dịu dàng
lâng lâng trời đất mịn màng lời không

em vàng thu anh trắng đông
nổi trôi từ thuở ngọt nồng chưa đi

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN