Wednesday, January 10, 2018

HÁT BÀI SÁM HỐI

hát bài sám hối
chiều qua trên đầu
lời kinh sám hối
theo ngày thương đau
nước còn vọng nhịp
triều âm mai này
em còn vọng nhịp
đây hồn đắng cay
rồi mai nước ngập
ta có lên bờ
nụ hồng cúi xuống
hôn tàn đêm mơ
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN