Wednesday, May 10, 2017

PHẬT ĐẢN, GIỖ CHA


mặt em tròn đáy giếng hoa cau
vọng tiếng vườn mẹ hát hương ngâu
còn lại đó vẫn bầy chim sẻ
vui với gió suốt mùa quạnh quẽ
oan khiên kia còn lộng mãi vô chừng

mai con về đâu buổi mẹ còng lưng
mưa nắng gội lá thay mùa nô nức
cha chết theo đất trời oan khuất
có khôn thiêng xin phù hộ con cùng

trường sơn ơi ngươi dãy dụa bao lần
khi bể giận đập vào đầu, đất xô lên mắt
khi lịch sử là ngọn đèn lay lắt
mỗi con người tự phân tán thành hai
và ngục tù cừu hận hóa tương lai

thì trời rộng cũng hồn nhiên
nhìn em
chới với
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN