Monday, May 8, 2017

CÒN ƯU ÁI CÒN, 1964 1970NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
CÒN ƯU ÁI CÒN

1964 - 1970

ISBN: 978-1-988199-05-4

Copyright © Batngan Duc Nguyen

All rights reserved

Mẫu bìa trang bài kiểu chữ do tác giả trình bày sắp đặt

Lưu trữ tại thư việc quốc gia Canada (Library and Archives Canada)

BÁT NGÁT VĨNH HẰNG
(thay lời tựa)

bắt đầu cùng tao loạn
lên đường
nương tiếng mẹ ru
tràn lan tôi
mặn mà sông núi
ngào ngạt chân như

tuyển thơ này nuôi xôn xao tự thời trẻ dại
là ấn chứng tôi
phù phiếm nghêu ngao
là hoa niên tôi
tưng bừng ảo ảnh

nghe trong dòng chữ xưa
rập rình
tuổi mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi
tôi với tôi
cổ thụ già nua
cháy theo
tuổi sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mươi
tôi trong tôi
bát ngát vĩnh hằng
ưu ái

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN