Sunday, July 23, 2017

MÙA LÁ XANH, 1974


NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
MÙA L
Á XANH

Trường Ca Lục Bát 
Việtnam, 1974

ISBN: 978-0-9686001-9-1

Copyright © Batngan Duc Nguyen
All rights reserved
Lưu trữ tại thư viện Quốc Gia Canada (Library and Archives Canada)
CHẤT NGẤT HỒNG ÂN
(thay lời tựa)

khi đọc Mùa Lá Xanh để thực hiện ebook
tôi bình lặng
theo hương thơ
trường ca 400 câu sáng tác tự một thời oan khốc

tôi là tôi Mùa Lá Xanh
thái hòa
bất khuất
cho dù phải vỡ đất gian truân
thần hồn tôi vẫn ôm trời tinh khôi
bao la
hồn hậu

đã 41 năm
bát ngát Mùa Lá Xanh
đang cùng em
cởi yếm
gói ba đào
chất ngất
hồng ân

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
2015