Thursday, August 3, 2017

ĐÃ HẾT

bằng nhịp điệu thanh âm này đã chết
tự nghìn trùng êm ái gửi trao em
ngày thịnh trị quê nhà xưa đã hết
đêm bên này nghe buốt nghẹn ơi em
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN