Sunday, March 20, 2016

HUẾ MẬU THÂN 48 NĂM

độc tài toàn trị cọng sản có thể bôi xóa nhân tính
nhưng không thể bôi xóa lịch sử
lịch sử bất biến và sẽ là ngọn đèn chong cho thế hệ mai sau

đã 48 năm 
tai ương trôi qua 
nhưng oan khuất còn mãi
Huế với tru sát Mậu Thân
Huế vẫn đứng giữa bi hùng hoạn nạn

mời các bạn nghe bài hát như một sử ca Chuýện Một Chiếc Cầu Đã Gãy của Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, dù đau nhưng vẫn đậm tình, qua giọng hát của Lily Doiron:


"mối thù chờ sang ngày nào
nối lại nhịp cầu
rửa hờn cho nhau"

rửa hờn chỉ cần nối lại nhịp cầu là giải quyết xong
rửa hờn chỉ cần bắt tay khoan thứ địch thủ đã bị mình đánh bại là đủ
rửa hờn chẳng cần phải lao trường tù đày cải tạo
rửa hờn chẳng cần phải chuyên chính vô sản đấu tranh giai cấp

hầu như ai cũng rõ điều này
chỉ trừ đám người cọng sản Việtnam đã mất lương tri

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

https://www.youtube.com/watch?v=4iFby3i8ud8