Wednesday, February 28, 2018

HOA LAY

hồn về treo ngọn sầu đông
tinh sương tôi dậy thắp hồng cho em
tình xưa an giấc bên thềm
gió ru ngàn dặm tóc mềm mại bay
em về bướm động hoa lay
tôi theo ngọn gió quên ngày lao đao
hẹn nhau về một cõi nào
yêu nhau bằng cả ngọt ngào đắng cay

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN