Friday, October 30, 2015

HAPPY HALLOWEEN / TƯNG BỪNG LỄ MA

vì dưng ma quỉ đưa đường
khiến anh thất thểu vấp giường liêu trai
là em lồ lộ hình hài
chân khoe tình lộng tay cài mộng thơm

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN