Friday, October 23, 2015

BIÊN ĐÌNH

ngày xưa rộn tiếng chim bầy
giờ sao một bóng phương này điêu linh
từ đây mộng xế biên đình
em về cố xứ với mình lao đao
cây mừng lả ngọn xôn xao
lá vui dàn lạnh tay chào tóc tơ
trầm luân biết đến bao giờ
cung cầm lỗi nhịp xin chờ mai sau
vẫn còn nghìn kiếp thương nhau
đừng trông ước hẹn ban đầu mà chi

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN