Sunday, June 7, 2015

Thơ Tình Của Tuổi Sáu Mươi

với nhau trên cả tuyệt vời
trong nhau mộng vút đất trời uyên ương
bên nhau rạng rỡ phố phường
xa nhau thành quách miếu đường lạnh căm

Nguyễn Đức BạtNgàn