Friday, February 10, 2017

GIỮA TRIỀN HẠN REO (một-a)
GIỮA TRIỀN HẠN REO (một-a)

cỏ yên tỉnh ngủ trên đồi
dưới hồn rêu mục đâm chồi kết hoa
không lời như bóng mây qua
đầy hoa bướm gọi an hòa đỉnh cây
cuối ngàn tình dụ say ngây
đành thôi nhức buốt sau này hạ phân
cùng nhau dăm ngụm tẩy trần
nhớ thuyền quyên khóc tử phần ban sơ
lưu linh tắt tiếng ai ngờ
xôn xao bãi cạn lấp bờ hồng nhan
đại hồ thổi nhịp hoài lang
sờn vai áo rách điêu tàn cõi xa
hiền ngoan đằm thắm lượt là
truyền thân hịch vọng yêu ma dại quằn
em đi nhập huyệt đồng bằng
rằm treo rạng rỡ đêm vằng vặc giêng
bếp cời than sưởi thư hiên
son phai tiền tuyến tơ huyền diệu âm
ta nằm hơ lửa thanh tâm
vang vang cố tự thiền lâm dội về
khai dòng nương náu hồn quê
em mông lung gợi muôn bề hắt hiu

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN