Wednesday, May 18, 2016

19 THÁNG 5

chúc mừng tất cả bằng hữu tôi cùng chung sinh nhật 19 Tháng 5
hôm nay cũng là ngày sinh của một tội đồ
kẻ gian hùng đã lấy dân tộc làm bàn đạp
tên lính tình nguyện tay sai ngoại bang
mang tà thuyết cọng sản phi nhân về tàn hoại hoại xứ sở
(tiếp diễn cho đến bây giờ)

các bạn muốn nhận diện là ai
xin mời các bạn hãy đọc 2 câu
từ một bài thơ của thi sĩ tù nhân lương tâm Nguyễn Chí Thiện:
"KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO,
TÔI BIẾT NÓ, BIẾT THẰNG NÓI CÂU NÓI ĐÓ..."

chúc các bạn an vui

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN