Sunday, February 14, 2016

HÂN HOAN LỄ TÌNH (Happy Valentine's Day)

em ơi

đời sống ta đang trôi
như hai dải thiên hà quấn quít
nụ cười em chứa nhân loại trong vòng quay
nụ cười anh như tặng vật trùng trùng ân ái

em lênh đênh ư
anh biết rồi
vì em yêu như chiều đang tới
như chút mây nối hai đầu nam bắc
tấm lòng em tinh khiết như thơ

ta là ta trong nhau
hằng cửu
sẽ không đến không đi
sẽ không còn không mất
chỉ là chút man mác trong nụ hôn thầm
theo bọt réo khắp năm thềm đại hải

ngày xưa đã là hôm nay
làm giàu thêm cho nỗi nhớ thương nhau
trong thần hồn ta
bất hoại
em hãy treo xinh tươi
lên môi miệng ngời ngời
như hôm nay đã là ngày sau
hôn phối

em chớ buồn
em cũng chớ vui
hãy bình an như thiên hà
đang là anh cùng em
vạn đại

sẽ vĩnh viễn thắp hạnh phúc mình
sáng lên chiều cao nhân loại

em ơi

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN