Monday, February 8, 2016

MỪNG TUỔI EM

mừng em tuổi mới đầu năm
giao thừa còn lại anh nằm với sao

mừng em này cõi trời cao
riêng anh chẳng thấy phương nào quê hương

mừng em một chút mù sương
ngoài kia sóng gọi bước đường đã xa

mừng em mây trắng quê nhà
lênh đênh anh
cụm nắng tà hắt hiu

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN