Saturday, September 24, 2016

Giới thiệu HAI MƯƠI NĂM VĂN HỌC MIỀN NAM (1954 - 1975) của Nguyễn Vy Khanh
Xin giới thiệu bộ sách nhận định, biên khảo, thư tịch  
của nhà nghiên cứu & phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh
VÂN HỌC MIỀN NAM 1954 - 1975 
do Nguyễn Publishings xuất bản và Amazon.com phát hành. 
Cá bạn có thể mua online qua amazon.com , amazon.ca hoặc chi nhánh ở các quốc gia sở tại (Pháp, Anh, v.v....).
Quyển Thượng: Tổng quan gồm 762 trang, $30US
Quyển Hạ: Tác giả gồm 770 trang , $28US.
Tác giả không tổ chức Ra Mắt Sách cũng như bán riêng, và không phát hành dạng ebook.

Mục lục:

Quyển Thượng: Tổng Quan
Dẫn nhập

Chương 1. Một thời văn-học 17
Các giai-đoạn văn-học
Các nhóm văn-nghệ: Sáng Tạo - Chỉ Đạo - Quan Điểm - Đại Học – Tư Tưởng, Vạn Hạnh - Bách Khoa - Nhân Loại – Tinh Việt Văn-đoàn – Văn Hóa Ngày Nay – Các nhóm “hiện-đại” - Thái Độ – Hành Trình, Đất Nước - Trình Bầy – Ý Thức, v.v.
Những người viết trẻ
Sứ mạng văn-nghệ
Văn-nghệ “hôm nay” - hiện sinh - dấn thân - viễn mơ
Văn-học chiến-tranh
Văn-chương phản-kháng, phản-chiến, hiếu chiến, mơ ước hòa-bình và Mác-xít
Ngôn-ngữ và kỹ thuật văn-chương
Một số hiện-tượng văn-học
Miền Nam lục-tỉnh: Hồ Biểu Chánh, Phạm Thái, Thẩm Thệ Hà, Ngọc Linh, Vương Hồng Sển, Phạm Công Thiện, Thanh Việt Thanh, Phương Triều, Đông Hồ, ...
Ấn phẩm xám
Văn-học & ảnh-hưởng tôn giáo 

Chương 2- Văn xuôi / Tiểu-thuyết: 173
Văn-học chiến-tranh
Tiểu-thuyết chiến-tranh
Tiểu-thuyết phản kháng, phản chiến
Cái Chết
Tiểu-thuyết hiện-đại: văn-chương và triết lý
Khuynh-hướng dấn thân và thân phận con người
Tiểu-thuyết tâm-lý, tình cảm
Khuynh-hướng hiện thực xã-hội: tiểu-thuyết, phóng sự
Tự truyện
Con đường cách tân tiểu-thuyết
“Tiểu-thuyết mới”
Ảnh-hưởng các trào lưu văn-chương hiện-đại
Dục tính trong tiểu-thuyết
Tiểu-thuyết nữ quyền
Tiểu-thuyết đăng-từng-kỳ
Kỹ thuật tiểu-thuyết
Các thể-loại ngắn

Chương 3- Thi ca 273
Một số thể thơ: Thơ tự do – Thơ xuôi - Thơ lục bát
Nội-dung: Thơ tình - Thương nhớ quê nhà
Thơ chiến-tranh - Thơ binh lửa
Thơ phản chiến
Thi-ca triết-lý, về phận người và vũ trụ 

Chương 4- Bộ môn Kịch 359
Ngôn-ngữ kịch và sân khấu
Kịch-bản hay kịch-trường?

Chương 5- Phê binh văn-chương và Nghiên cứu văn-học
Các phương-pháp nghiên-cứu và phê-bình 375
Phê-bình phân-tâm học - xã-hội học
Phê-bình hiện-sinh, hiện-tượng luận
Phê-bình cơ-cấu
Phê-bình văn-học
Biên-khảo văn-học
Các nhà biên-khảo, phê-bình: Bằng Giang - Bình-Nguyên Lộc - Bùi Đức Tịnh – Bùi Xuân Bào - Cao Huy Khanh - Đặng Tiến - Đỗ Long Vân - Huỳnh Phan Anh - Lê Huy Oanh – Lê Ngọc Trụ – Lê Tôn Nghiêm - Lê Tuyên - Lê Văn Siêu – Nguyên Sa - Nguyễn Hiến Lê - Nguyễn Văn Sâm - Nguyễn Văn Trung – Phạm Công Thiện - Phạm Thế Ngũ – Phạm Việt Tuyền - Tam Ích – LM Thanh Lãng - Thế Phong - Trần Thái Đỉnh - Trần Văn Nam – Uyên Thao - Các công trình khác – Các tuyển tập thơ văn.

Chương 6- Dịch thuật và văn-học nước ngoài 461
Dịch-giả: Nguyễn Hiến Lê – Trương Bảo Sơn - Trần Thiện-Đạo – Trần Phong Giao - Nguyễn Minh Hoàng - Vũ Đình Lưu – Phạm Công Thiện - Phùng Khánh & Phùng Thăng - Hoài Khanh - Diễm Châu – Mặc Đỗ – Bùi Giáng – Đỗ Khánh Hoan – Cung Tiến – Bửu Ý – Lê Thanh Hoàng Dân – Tam Ích – Hoàng Hải Thủy – Các nhà xuất-bản

Chương 7- Báo chí miền Nam 485
Báo-chí quân đội, cơ quan chính phủ
Các tạp-chí văn-chương, văn-học
Tạp-chí các nhóm trẻ, chuyên môn, phổ thông-đại chúng
Báo chính-trị, đảng phái
Báo-chí tôn giáo
Báo thiếu nhi, tuổi trẻ
Nhật-báo: 1954-1963, 1964-1975, nội-dung, kiểm duyệt, ...
Các nhà xuất-bản: thương mại, chuyên nghiệp, giáo khoa, của nhà văn, tạp-chí và nhật báo.
Sơ kết

Chương 8- Biên niên 21 năm lịch-sử và văn-học 593
Biên niên
Hậu 1975 – Các nhà văn tử trận
Các giải thưởng văn-chương 

Phụ lục
Văn-học miền Nam 1954-1975: một thời tưởng tiếc 640
Phê-bình một bộ “văn-học sử” miền Nam 665

* Quyển Hạ: Tác-Giả 689

An Khê
Anh Hoa
Bình-Nguyên Lộc
Bùi Giáng
Cao Thoại Châu
Châu Liêm
Chu Trầm Nguyên Minh
Chu Tử
Cung Tích Biền
* Quyển Hạ (tiếp) 763
Diễm Châu
Diên Nghị
Doãn Dân
Doãn Quốc Sỹ
Du Tử Lê
Duyên Anh
Dương Nghiễm Mậu
Đinh Hùng
Đinh Tiến Luyện
Đoàn Thạch Biền
Đoàn Văn Khánh
Hà Thúc Sinh
Hạc Thành Hoa
Hoài Khanh
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Lộc
Hoàng Ngọc Biên
Hoàng Ngọc Hiển
Hoàng Ngọc Tuấn
Hồ Hữu Tường
Hồ Minh Dũng
Joseph Huỳnh Văn
Kiên Giang
Kinh Dương Vương
Lâm Chương
Lâm Hảo Dũng
Lê Văn Thiện
Lê Xuyên
Luân Hoán
Lữ Kiều
Lữ Quỳnh
Mai Thảo
Mai Trung Tĩnh
Mặc Đỗ
Minh-Đức Hoài Trinh
Nguyên Minh
Nguyên Sa
Nguyễn Bắc Sơn
Nguyễn Đình Toàn
Nguyễn Đức BạtNgàn
Nguyễn Đức Sơn
Nguyễn Lệ Uyên
Nguyễn Minh Nữu
Nguyễn Mộng Giác
Nguyễn Nghiệp Nhượng
Nguyễn Nho Sa Mạc
Nguyễn Tất Nhiên
Nguyễn Thị Hoàng
Nguyễn Thị Thụy Vũ
Nguyễn Thụy Long
Nguyễn Xuân Hoàng
Nhật Tiến
Phạm Cao Hoàng
Phạm Ngọc Lư
Phạm Nhã Dự
Phan Nhật Nam
Phan Nhự Thức
Phương Tấn
Quách Thoại
Song Hồ
Sơn Nam
Thanh Tâm Tuyền
Thành Tôn
Thảo Trường
Thế Nguyên
Thế Uyên
Toàn Phong
Tô Thùy Yên
Trần Dzạ Lữ
Trần Hoài Thư
Trần Thị NgH
Trần Tuấn Kiệt
Trần Yên Hòa
Trùng Dương
Tú Kếu Trần Đức Uyển
Túy Hồng
Viên Linh
Võ Hồng
Võ Phiến
Vũ Hoàng Chương
Vương Đức Lệ
Y Uyên