Friday, September 2, 2016

NHÂN NGÀY QUỐC KHÁNH (KIỆT) 2 THÁNG 9, NHỚ EM TÔI ĐANG BÁN THÂN Ở XỨ NGƯỜI

bước đi một bước qua cầu
tội em biệt xứ dãi dầu căm căm

giang sơn chừ đã mê lầm
ruộng đồng biển núi tím bầm thảm thương

xa ân nghĩa mờ cố hương
tay bưng dĩa muối đoạn trường mốt mai

gừng cay xót lưỡi ai hoài
nổi trôi nghìn dặm trang đài còn đâu

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN