Sunday, June 5, 2016

Tóc Mướt Bạc Liêu

dịu dàng ơi điệu đàng ơi
em hun anh nhé thơm đời trăm năm

ta ôm nhau ấm chỗ nằm
thương yêu nồng thắm đằm đằm yêu thương

anh hun em nha cục đường
chua cay mặn đắng má hường ấp môi

ta chung nhau mộng đứng ngồi
đơm bông ưu ái ngát lời thanh tân

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN