Friday, June 10, 2016

TRỊNH CÔNG SƠN (1939 - 2001)Trịnh Công Sơn: thời thanh niên khàt vọng (nguồn: internet)
trước ba mươi tháng tư 1975
anh là một trong những biểu tượng khát vọng của miền Nam Việt Nam
anh đồng hành với thống khổ quê hương
anh là sứ giả của tình yêu và thương tích
anh đại diện cho mơ ước thống nhất hòa giải dân tộc
giữa hoàn cảnh nội chiến nam bắc
với xúi dục hổ trợ của ngoại bang
càng ngày càng khốc liệt

không may
miền nam khai phóng tự do
thất thủ
trước miền bắc chuyên chính cọng sản

từ tai biến này
anh đã hóa thân

trước: anh tinh tế kiêu hãnh phơi phới
sau: anh hồ đồ túy lúy ủ rũ

anh vắt ngược trái tim để cổ vũ bạo chính
anh nhắm mắt trước thực tại đang phá sản đất nước

giả như anh mãnh liệt
giữ vững tiếng hát nhân tâm
không thỏa hiệp với bạo quyền
thà ngậm miệng để hòa nhập theo nỗi đau nhân dân phẫn uất
coi chuyện sống chết của mình là hạt bụi như anh đã từng tuyên dương

thì thương khó mà tôi dành cho anh sẽ rực rỡ hơn biết bao nhiêu

Trịnh Công Sơn ơi
lịch sử ghi nhớ tài hoa anh
lịch sử không quên anh đã có một chặng đời bạc nhược

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
(Nov 2001)