Thursday, June 2, 2016

SINH NHẬT TIÊN, 2 Tháng 6


dù trăm năm mình vẫn là hiện tại
tình đong đưa ngon cá ngọt cơm lành
từ tiên nữ em thành bà nội ngoại
má môi nồng mắt biếc ngọc long lanh

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN